ویژگی های پلن های طراحیبا ما باشید ...

پلن ساده

هزينه : 80.000

ميزان فضا : 100 مگابايت

زمان تحويل : 3 روز كاري

 

دامنه ir

دامنه com

طراحي هدرسايت

جستجو

آمار بازديد

گالري

5 تصوير

نظر سنجي

تاريخ و ساعت

نقشه گوگل

اشتراك در صفحات اجتماعي

پخش موسيقي

اسلايدشو

 

خبرخوان

سئو

قالب اختصاصي

صفحه اينترو

نمايش فيلم

فرم سفارشات

 

 
 

پلن متوسط

هزينه : 180.000

ميزان فضا : 150 مگابايت

زمان تحويل : 5 روز كاري

 

دامنه ir

دامنه com

طراحي هدرسايت

جستجو

آمار بازديد

گالري

10 تصوير

نظر سنجي

تاريخ و ساعت

نقشه گوگل

اشتراك در صفحات اجتماعي

پخش موسيقي

اسلايدشو

 

خبرخوان

سئو

قالب اختصاصي

صفحه اينترو

نمايش فيلم

فرم سفارشات

 

 
 

پلن شرکتی

هزينه : 280.000

ميزان فضا : 200 مگابايت

زمان تحويل : 10 روز كاري

 

دامنه ir

دامنه com

طراحي هدرسايت

جستجو

آمار بازديد

گالري

15 تصوير

نظر سنجي

تاريخ و ساعت

نقشه گوگل

اشتراك در صفحات اجتماعي

پخش موسيقي

اسلايدشو

 

خبرخوان

سئو

قالب اختصاصي

صفحه اينترو

نمايش فيلم

فرم سفارشات

 

 

پلن نیمه حرفه ای

هزينه : 500.000

ميزان فضا : 250 مگابايت

زمان تحويل : 12 روز كاري

 

دامنه ir

دامنه com

طراحي هدرسايت

جستجو

آمار بازديد

گالري

25 تصوير

نظر سنجي

تاريخ و ساعت

نقشه گوگل

اشتراك در صفحات اجتماعي

پخش موسيقي

اسلايدشو

5 تصوير

خبرخوان

سئو

قالب اختصاصي

صفحه اينترو

نمايش فيلم

فرم سفارشات

 

 

پلن حرفه ای

هزينه : 850.000

ميزان فضا : 350 مگابايت

زمان تحويل : 15 روز كاري

 

دامنه ir

دامنه com

طراحي هدرسايت

جستجو

آمار بازديد

گالري

35  تصوير

نظر سنجي

تاريخ و ساعت

نقشه گوگل

اشتراك در صفحات اجتماعي

پخش موسيقي

اسلايدشو

10 تصوير

خبرخوان

سئو

قالب اختصاصي

صفحه اينترو

نمايش فيلم

فرم سفارشات

 

باروک رادمان البرز

شرکت باروک یکی از حرفه ای ترین شرکت های طراحی وب سایت(ارزان)  است. طراحی و پشتیبانی این  شرکت نیز بی نظیر بوده و دارای امکانات نامحدود و رایگان می باشد. پیشنهاد می کنم ۱ بار هم که شده ازپلن های طراحی این شرکت بازدید نمایید.